Kontenery Sp. z o.o.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR INTERMODAL TRANSPORT

Our service offer

CNC Laser Cutting Service
CNC Milling Service
Profile Cutting Service
CNC Press Brake Service
Welding Service
Fabrication & Assemby of Steel Construction
Previous slide
Next slide

CNC Services

We provide our customers with a comprehensive sheet production service, regardless of their requirements.

Our experienced team can work with sheets in many different ways to meet our customer’s requirements, from bending and forming to welding and laser cutting.

We believe that customer satisfaction is an important part of our work, which is why we constantly strive to expand our services on an ongoing basis with everything our clients may need during the implementation of their projects – metal components or products.

If necessary, we offer a complete production service from beginning to end. Our team provides assistance from the design stage to production, assembly and even offering the required finish. We strive to provide full customer satisfaction so that the purchased service fully meets the technical and quality requirements.

Shipping Containers

We offer a service of salling Standard Sea Containers and Spare Parts for all types of sea containers: standard, refrigerated or tanks.
 

Nowadays the logistics and forwarding industry is developing rapidly, and containers play an important role in the successful development of both branches. In modern logistics, the main issue is to minimize the total costs of the supply chain while limiting the negative environmental impact associated mainly with greenhouse gas emissions, i.e. CO2, NOx and PM.

Investment in innovative technologies can bring measurable benefits to the company’s internal processes.

That is why folding containers are today considered a good investment in the logistics industry.

Considering market requirements, we offer you an innovative technological solution supporting the development of sea, rail and road transport in the form of a Folding Container with dimensions of 20 HC and 40 HC ft. and 45 HC PW.

Contact Details:

Head Office: Sw Jana 11/4 St. 40-012 Katowice             

Production site: Swierkowa 18a St. 84-122 Zelistrzewo                  Phone: +48 350 56 10              Mob: +48 606 471 562

 

 

National Court Register Number: 0000797656, VAT no: 634 29 65 347. The company is registered in the Katowice – Wschód District Court in Katowice, VIII Commercial Department of the National Court Register.

 

 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy są Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w 40-012 Katowice ul. Św Jana 11/4. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. możliwy jest drogą mailową: biuro@kontenerykonstrukcje.pl 

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Firmy Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o., jak też podmioty udzielające Kontenery Konstrukcje Konstrukcje Sp.z o.o. wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT itp.).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 12 miesięcy.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Kontenery Konstrukcje Sp.z o.o. zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi kontakt z Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy.

Application form