Firma Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach „mGranty B+R dla przedsiębiorstw” poprzez Excento Sp. z o.o. nr 49/03/2022 zaprasza do złożenia oferty na „Rozwój konstrukcji modularnego i składanego kontenera morskiego 45’ HCPW” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy prowadzane jest zgodnie z „Wytycznymi z zakresu udzielenia zamówień w trybie konkurencyjnym” projektów „mGranty B+R dla przedsiębiorstw”

Word Test File

Word Test File

Word Test File