STRONA W BUDOWIE - przepraszamy

Polityka transportowa EU w głównej mierze ma na celu zwiększenie udziału w rynku bardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu, kolei i wody, zintegrowanych z alternatywnymi środkami transportu intermodalnego, z priorytetami harmonizacji technicznej i interoperacyjności między poszczególnymi wyborami transportu.

Obecnie branża logistyczna i spedycyjna szybko się rozwija, a kontenery odgrywają ważną rolę w pomyślnym rozwoju obu gałęzi. W nowoczesnej logistyce głównym zagadnieniem jest minimalizacja całkowitych kosztów łańcucha dostaw przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko związanego głównie w wyniku emisji gazów cieplarnianych tj. CO2, NOx i PM.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku nasza kadra zaprojektowała i opatentowała innowacyjny kontener składany który może generować liczne korzyści, takie jak ograniczenie pojemności w centrach załadunkowych i magazynach, zmniejszenie kosztów rozbudowy infrastruktury magazynowej poprzez bezpośrednie rozwiązanie problemu zmiany ulokowania pustych pojemników. Składane kontenery mogą umożliwić uczestnikom łańcucha dostaw uzyskanie znacznych oszczędności kosztów kapitałowych i reorganizację planów ekspansji na rynkach. Ponadto zastosowanie składanych pojemników może mieć znaczący wpływ na optymalizację kosztów przewozów planowanych wysyłek. Kontenery składane zaoszczędzają koszty przeładunku i transportu pustych kontenerów, a dodatkową pojemność można wykorzystać na dodatkowe ładunki.

Inwestycja w nowe technologie może przynieść wymierne korzyści a obecnie Składane Kontenery są uważane za dobrą inwestycję w branży logistycznej, dlatego też oferujemy również innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój transportu morskiego, kolejowego i drogowego.

Spółka Kontenery Konstrukcje Sp. z o.o. opracowała i opatentowała prototyp innowacyjnego kontenera modułowego składanego, do zastosowania w transporcie drogowym, kolejowym i morskim 20 i 40 ft. HC oraz 45 ft. HCPW.

Dla kontenera morskiego w wymiarach:

  • 20 ft. HC i 40 ft. HC opracowana przez nas technologia składania daje możliwość kombinacji (4/1) dla kontenerów (Dry BOX) 20ft i 40ft HC oraz HCPW co oznacza że jest możliwość przewożenia 4 złożonych kontenerów w miejsce 1 pustego kontenera dla kontenerów (Dry Box).

W tym wariancie składania (4/1) istnieje również możliwość tworzenia dowolnej kombinacji wymiarów kontenera np. z dwóch kontenerów o długości 20ft możemy stworzyć kontener o długości 40ft i odwrotnie w zależności od tego na jaki wymiar kontenera jest zapotrzebowanie na danym odcinku usługi transportu.

  • 48ft., 53ft., 60ft zarówno HC jak i HCPW HCPW opracowana technologia składania daje możliwość kombinacji (3/1) co oznacza, że jest możliwość przewożenia 3 złożonych kontenerów w miejsce 1 pustego kontenera (Dry Box).

Jednocześnie System jest tak uniwersalny, że umożliwia również składanie kontenerów chłodniczych – (refrigerated containers) bez konieczności naruszania urządzeń chłodzących – agregatu chłodniczego, będącego zwykle permanentną częścią kontenera chłodniczego w systemie składania 3/1 co oznacza, że w miejsce jednego pustego kontenera jest możliwość przewożenia 3 złożonych kontenerów chłodniczych o wymiarach 20ft, 40ft, 45ft, 48ft, 53ft oraz 60ft zarówno HC oraz HCPW.

 

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania się do wdrożenia na rynek wersji testowej składanych kontenerów morskich o wymiarach 20ft i 40ft HC w systemie składania 4/1 z możliwością łączenia 2 x 20ft w jeden 40ft oraz kontenera 45 ft HCPW w systemie składania 3/1.

 

Zalety wdrożenia nowej technologii:

– ograniczenie pojemności w centrach załadunkowych i magazynach

– zmniejszenie kosztów rozbudowy infrastruktury magazynowej poprzez zmniejszenie powierzchni magazynowania pustych kontenerów

–  optymalizację kosztów przewozów planowanych wysyłek

– zaoszczędzają koszty przeładunku i transportu pustych kontenerów, a dodatkową pojemność można wykorzystać na dodatkowe ładunki

– uzyskanie znacznych oszczędności kosztów kapitałowych i reorganizację planów ekspansji na rynkach

– ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko związanego głównie w wyniku emisji gazów cieplarnianych tj. CO2, NOx i PM.

WKRÓTCE PREMIERA !!!